„SUCHDOL SI ZASLOUŽÍ BÝT HEZČÍM MÍSTEM PRO ŽIVOT!“

Před čtyřmi lety jsme šli s tímto mottem do komunálních voleb.  Po celé volební období, jsme dělali vše proto, abychom jej společně naplňovali.

Naše sdružení (SORS) se letošních voleb účastnit nebude. Jsme přesvědčeni, že je čas předat pomyslnou štafetu novým lidem, kteří mají odhodlání, elán a touhu vést radnici. S novou vizí, s novým přístupem. Jsem rád, že na Suchdole kandiduje koalice SPOLU a že já osobně je mohu ze zadních míst kandidátky podpořit. Mým cílem je zajistit kontinuitu projektů a prací, které jsme v minulých letech započali. Rád bych je pomohl dotáhnout kvůli všem, co nám dali svou důvěru v minulých volbách.

My všichni ze sdružení SORS věříme, že jsme každý svým dílem přispěli k rozvoji Suchdola, byť z opozičních lavic to nebylo snadné. Děkujeme všem Suchdolákům, kteří se na nás v průběhu uplynulého období obraceli se svými podněty i starostmi. Vždy jsme se snažili udělat maximum, abychom jim s jejich problémy pomohli. V těchto chvílích jsme nejvíce cítili, že má práce zastupitele smysl.

Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegům z hnutí SORS za podporu a pomoc v průběhu celého volebního období. Jsou to skvělí a pracovití lidé, kteří obětovali mnoho času a úsilí, aby Suchdol byl hezčím místem pro život. Naše motto necháváme jako hozenou rukavici těm, kteří se budou o vaše hlasy ucházet letos. Uvidíme, kdo najde odvahu ji zdvihnout.

Za hnutí SORS,

Marek Bor a Jana Hanusová

2022-09-13T09:23:22+02:00