Rok 2019 očima z opozičních lavic

Blíží se konec roku a tak se v následujících řádcích pokusíme shrnout vše podstatné co se letos v Suchdole na radnici odehrálo.

Dovolíme si začít tématem „otevřené radnice“. Bod, který jsme přednesli na zastupitelstvu z kraje letošního roku a který se následně povedlo uvést v život. Díky němu jste radnicí dostatečně dopředu informováni o všech podstatných jednáních a schůzích. Můžete sledovat každé zasedání Suchdolského zastupitelstva online. Máte přehled o mzdách a odměnách vyplácených vámi voleným zástupcům. To všech na internetových stránkách naší městské části.

Pak zde máme dva velké projekty, u nichž není pochyb, že jsou pro Suchdol přínosem. Bohužel se s vedením radnice neshodneme na jejich provedení. Prvním je stavba komunitního centra na střeše budovy radnice. Z našeho pohledu by toto centrum mělo být co nejlépe přístupné veřejnosti, a proto by se mělo nacházet hned v prvním patře. Druhým projektem je stavba nové multifunkční haly, zde se ukázalo, že od začátku chybí jasná koncepce ze strany zadavatele, jak danou halu využívat. Máme krásný projekt, který není ideální ani pro využívání ze strany základní školy, protože z ekonomických důvodů pravděpodobně přijde o propojení se ZŠ suchou nohou. A není ideální ani pro co nejširší využití ze strany sportovních klubů a veřejnosti, protože nemá dostatečně velkou herní plochu např. pro házenou. Při tom všem náklady na celý projekt víc jak dvojnásobně překročili hranici uvedenou v zadání. Je tedy otázkou, zda nedošlo k porušení pravidel veřejné soutěže a zda je pro Suchdol takový projekt finančně realizovatelný?

Evergreenem zůstává stavba vnějšího pražského okruhu pod Suchdolem. Zde však došlo z našeho pohledu k podstatné změně. Konečně zástupci SOS začali jednat z Prahou, jak vést okruh pod Suchdolem a přitom nejlépe eliminovat následky této stavby pro Suchdoláky. Ve hře je tak studie o zrušení přivaděče Rybářka a podtunelování ulice Kamýcké. Uvidíme, co se v dané věci ještě podaří dojednat.

 

Jana Hanusová
Marek Bor
Zastupitelé SORS

2019-11-12T17:17:55+01:00