Loading...
Home2022-02-25T14:25:18+01:00

SORS, Sdružení občanů za rozvoj Suchdola

Máme rádi Suchdol, a proto nezavíráme oči před jeho problémy!

Nestrašíme, netajíme, nelžeme!

Naší hlavní prioritou je rozvoj Suchdola a to ve všech oblastech popsaných v našem programu. Jde to! Příkladem nám mohou být Lysolaje, Roztoky, Břežany, nebo Zbraslav. V těchto místech radnice aktivně komunikují s vedením Prahy a Středočeského kraje a úspěšně zajišťují finanční prostředky na investice a lepší služby pro své občany. Stejný cíl má i naše sdružení.

Naše vize: Suchdol, pěkná univerzitní a rezidenční čtvrť.

Suchdol musí ve spolupráci s hlavním městem Prahou a zároveň s potencionálně největším zdejším investorem, tedy Českou zemědělskou univerzitou, zahájit program revitalizace naší městské části, tedy „zobytnění“ ulic, vybudování solidní obytné čtvrti, jejíž parametry můžeme vidět již v areálu České zemědělské univerzity. Znamenalo by to posunutí obytné kvality naší městské části do standardu typického pro ostatní evropská města, stejně jako vybudování obytných ulic, včetně navazující infrastruktury (chodníků, kanalizace, vedení plynu), navržení a výsadba uličních stromořadí, přebudování nevyhovujících křižovatek.

Po dobudování pražského okruhu bude možno následně revitalizovat stávající nevyužitý pás. Tento prostor bude možné využít za přispění celopražských investic, jako parkovou úpravu a další veřejné vybavení sloužící všem obyvatelům naší městské části. Zároveň se z dnešního oddělujícího pásu stane naopak jednotící prvek.

Nedílnou součástí revitalizace naší městské části je také současné dobudování infrastruktury pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých (jak sportovní, tak kulturní), kdy je zcela ostudné, že takto velká městská část nemá odpovídající multifunkční halu pro výše zmíněné aktivity.

MÁME RÁDI SUCHDOL, A PROTO NEZAVÍRÁME OČI PŘED JEHO PROBLÉMY!

SORS

SDRUŽENÍ OBČANŮ PRO ROZVOJ SUCHDOLA

AKTUALITY

NAPIŠTE NÁM