NIMBY – co je to a jak na to?

Pojem NIMBY se v posledních letech stává nedílnou součástí procesu, který provází v podstatě každý stavební projekt zejména veřejné prospěšnosti, a to od jeho počátku až do jeho (ne) ukončení.

Co je tedy NIMBY (akronym, tedy počáteční písmena anglických slov NOT IN MY BACKYARD, tedy česky cca „ne na mém dvorku“). Význam lze obsahově charakterizovat jako zároveň pozitivní i negativní postoj veřejnosti vůči připravovaným stavebním projektům. Obyvatelé, v jejichž sousedství má výstavba (typicky dálnice, letiště, ČOV, skládka, aj.) být realizována, si sice uvědomují výhody, které pro ně i celou společnost tento projekt přináší, ale přesto jej ve své blízkosti nechtějí, resp. požadují její umístění o něco dále s odůvodněním, že „takto je to přece lepší“.

Bohužel na relativně oprávněné obavy slyší nejrůznější demagogové a namísto, aby vyjednávali s vedením státu či magistrátů sídelních měst co nejlepší podmínky, postaví celou svoji karieru na boji za údajně světlé zítřky, alespoň na pár let a pak, no nechť to vezme čert.

Řešení může být i jiné, tedy vyjednat maximální možné omezení negativních vlivů výstavby na místní obyvatele a zároveň další kompenzace, jako jsou další potřebné stavby v obci, tedy chodníky, kanalizace, sportoviště, domy pro seniory, apod.

Otázkou je jak se s tímto NIMBY efektem vypořádá naše MC Suchdol? Zatím to vypadá na ten svatý boj až do konce, ale je to opravdu dobré pro Suchdol, jeho obyvatele i další rozvoj?? Tak co s tím NIMBY?

 

Martin Šíp

2019-10-03T16:35:18+02:00