Loading...
Volební program2018-09-18T12:58:12+02:00

Náš program:

Pro rodiny a mládež:

 • Zajistíme místa ve školkách pro všechny Suchdolské děti.
 • Postaráme se o vytvoření podmínek pro vznik nové ordinace dětského lékaře a zubaře.
 • Vytvoříme prostor pro aktivní vyžití starších a dospívajících dětí.
  • Zájmové, sportovní vzdělávací a talentové kroužky.
  • Ve spolupráci s hlavním městem Prahou a dalšími spolky vybudujeme uprostřed Suchdola komplexní sportovní areál propojením tréninkového hřiště Slavoje a Dirt parku, kde přibudou dopravní hřiště, hřiště pro kola, brusle a skateboardy, a také důstojné místo pro možnost občerstvení.

 

Vzhled Suchdola:

 • Hodláme zachovat ráz zástavby rodinnými domy. Zastavíme developerské projekty současného starosty a nedovolíme výstavbu nových vícepodlažních bytových domů.
 • Chceme udržet současné zelené plochy a věnovat jim kvalitní odbornou péči k příjemnému využití.
  • Nedovolíme, aby naše občany ohrožovaly padající větve starých stromů.
 • Opravíme pěší cestu do Sedlce, aby občané Suchdola mohli pohodlně využívat i vlakové spoje.

 

Pro chodce a motoristy:

 • Usilujeme o zklidnění dopravy v celé městské části, zejména na ulici Kamýcké.
  • Zřídíme průjezdové měření rychlosti v ulici Kamýcká v obou směrech při příjezdu do Suchdola.
 • Vybudujeme bezpečné přechody, nové chodníky a opravíme současné zanedbané cesty pro pěší i motoristy.
 • Zaměříme se na vybudování přehledných křižovatek – revizi dopravního značení a bezpečného průjezdu Suchdolem.
  • Zřídíme kruhové objezdy místo křižovatek na Brandejsově náměstí a „U akcízu“ (ulice Kamýcká a Suchdolská).
 • Postaráme se, abychom mohli parkovat v Praze 6. Máme tam úřad, lékaře, poštu, kde musíme vyřídit své záležitosti.
 • Napravíme (ve spolupráci s odborem dopravy Prahy 6) současnou chaotickou dopravu před základní školou M. Alše

 

Stárněme tam, kdy jsme žili

 • Zajistíme auto pro seniory a hendikepované – návštěvy u lékaře, návštěvy úřadů a institucí, návštěvy u rodiny a přátel. Udržení sociálních vazeb- kamkoliv po Praze za 50 Kč
 • Postaráme se o naše seniory, aby měli přednostní právo v domech s pečovatelskou službou na území Prahy Suchdol
 • Zasadíme se o vybudování vlastního domu s pečovatelskou službou pro seniory.
 • Úřad naší městské části musí aktivněji pomáhat našim seniorům. např. s právní pomocí, nebo s předáváním veškerých informací týkajících se veřejné správy
 • Chceme pro všechny potřebné dotovat tzv. „SOS tlačítko“, pro přivolání rychlé zdravotní pomoci

 

Lepší služby pro Suchdoláky:

 • Hodláme zřídit obecní půjčovnu nářadí – vše pro dům, byt a zahradu. – půjčovna by fungovala v rámci sběrného dvora pro všechny Suchdoláky za zvýhodněných podmínek.
 • V rámci www stránek naší městské části hodláme podpořit vzájemnou pomoc sousedů. Vytvoříme zde platformu pro suchdolské řemeslníky, elektrikáře, zedníky, truhláře, kováře, sklenáře, zahradníky apod. a podpoříme nabídku jejich služeb všem místním občanům. Přehledně a na jednom místě.
 • Budeme podporovat sdílení kulinářských a zahradních přebytků- Suchdolské trhy se suchdolskými produkty. Ovoce, zelenina, sazenice, marmelády, kompoty, omáčky apod.
 • Hodláme podporovat suchdolské živnostníky a podnikatele – kromě výše uvedených aktivit budou mít jednou ročně nárok na inzerci v Suchdoslkých listech za zvýhodněných podmínek.
 • Zasadíme se o rozšíření možnosti nákupů na území Suchdola. Chybí nám zde větší obchod s potravinami, železářství, pekárna, zahradnictví.
 • Prodloužíme otevírací dobu sběrného dvora na Suchdole. Nabídneme možnost svozu pro občany bez automobilu
 • Hodláme vybudovat policejní služebnu a dbát na větší bezpečnost našich občanů.
 • Chceme rozšířit pobočku České pošty, aby zmizely fronty sahající až ven před budovu

 

Práce radnice:

Chceme lepší koordinaci prací při údržbě obce = rychlejší práce, vyšší úspory, pohodlnější život

Hodláme provést audit aktuálních investic radnice a postarat se o efektivnější fungování

Navážeme užší spolupráci s okolními obcemi a ostatními městskými částmi

 

 

Výše uvedený program není vůbec přehlídkou nemožného, chce to pouze vůli a lepší komunikaci s hlavním městem Prahou a ostatními městskými částmi, stejně tak s ČZU a ostatními organizacemi.

Výsledkem může být Suchdol jako lepší místo pro život všech Suchdoláků.

Přijďte prosím k volbám a zvolte změnu pro lepší Suchdol – SORS.