Dnes podáváme návrh na otevření a větší transparentnost vedení Suchdolské radnice

V rámci 3. jednání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol, které se koná dnes (28. března od 18 hodin), podáváme slíbený návrh na zvýšení transparentnosti naší radnice. Co přesně by se mělo změnit a proč tak činíme se dozvíte v následujících řádcích:

4 body pro větší transparentnost:

  1. Všechny podklady předkládané do finančního i kontrolního výboru, stejně tak materiály předkládané do Komise pro územní rozvoj a investice („KURI“), budou povinně zveřejňovány na webu MČ a to min 5 dnů před jejich projednáním v těchto orgánech, jednání výborů a komisí budou automaticky přístupná veřejnosti,
  2. veškerá jednání zastupitelstva MČ budou zpřístupněna ve formě on-line přenosu na webu MČ,
  3. odměny všech volených funkcionářů vyplácených MČ (Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva, měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ, měsíční odměny členů výborů a komisí, musí být zveřejněny na webu MČ (Vzorem může být postup Prahy 6 v této oblasti: www.praha6.cz/platy-odmeny))
  4. veškeré záměry prodeje, nebo pronájmu nehmotného majetku budou zveřejněny nejen na úřední desce, ale také alespoň na jednom veřejně známém realitním serveru.

Cílem těchto opatření je dosáhnout větší informovanosti suchdolských obyvatel o dění u nás doma a umožnit jim aktivní zapojení při projednávání všech budoucích témat.

Bez informací nemůžeme dát na jevo svůj názor nebo svůj prostoj. Nezapomeňme, že jednání radnice má vliv na život každého z nás.

2019-03-28T13:53:39+01:00