Sledujte on-line zasedání zastupitelstva!

Pokud se vše zvládne, tak již v červnu budete poprvé moci sledovat zasedání suchdolského zastupitelstva. Toto rozhodnutí bylo provedeno na popud SORS v rámci projektu: „Otevřená radnice“. Cílem je především zajistit maximum informací pro suchdolské obyvatele, kteří nejen získají skvělý přehled o tom, co se na Suchdole chystá, ale také o tom, jak zastupitelé pracují a pro jaké projekty a v jaké podobě zvedají ruku.

Kromě výše uvedeného bude mít radnice povinnost zveřejňovat s dostatečným předstihem všechny projednávané body na zastupitelstvu, komisích i výborech. Tyto informace budou publikovány na www stránkách úřadu, které projdou v brzké době obměnou. Poslední novinkou je zveřejnění odměn volených zástupců radnice.

Plníme své sliby, otevřená radnice je jen prvním krokem.

Jana Hanusová, Marek Bor
Zastupitelé SORS

2019-04-16T08:15:19+02:00