Než půjdete volit

Vážení suchdolští spoluobčané, děkujeme Vám, že jste nám, Sdružení občanů za rozvoj Suchdola (SORS), umožnili svými podpisy registraci a tedy možnost účastnit se letošních voleb do zastupitelstva naší městské části.

Do poštovních schránek jsme Vám roznesli volební program a naše představy o rozvoji Suchdola. Dále jste nás mohli potkat u předvolebního stánku na suchdolských trzích, stejně tak na našem Facebooku či webových stránkách. Níže zveřejňujeme naše představy, jak aktivně postupovat ohledně plánovaného okruhu. Nejsme žádní příznivci suchdolského okruhu, nicméně jsme realisté, kteří kandidují ve snaze dosáhnout opravdového rozvoje Suchdola.
Vážení suchdolští spoluobčané, volba je pouze na Vás, tedy zda Suchdol bude neustále bojovat proti všem či zda bude realisticky hájit zájmy všech Suchdoláků a výsledkem může být Suchdol jako skutečně krásné místo pro život. Demagogie není skutečně program.

Kandidáti SORS jsou kompetentní a profesně úspěšní lidé a jediným důvodem jejich kandidatury je opravdová změna zanedbaného stavu Suchdola.

Prosím přijďte k volbám a volte č. 3, volte skutečnou změnu, volte SORS.

Nezklameme Vás.

 

Jak aktivně postupovat ohledně plánovaného okruhu

Za stávající situace je nutné s Prahou a ŘSD aktivně jednat ve třech následujících oblastech:

  1. Omezení negativních dopadů spojených s výstavbou okruhu, tedy zejména dojednat a následně trvat na podmínce, že odtěžená zemina bude odvážena vyhloubeným koridorem ke srázu nad Vltavou, a následně bude vyhloubeným tunelem ve srázu dopravována na nákladní lodě, a takto odvážena na skládky. Stejně tak je nutné dojednat a následně trvat na podmínce, že nákladní auta přivážející beton budou přijíždět do stavby vyhloubeným koridorem z prostoru mezi Suchdolem a Horoměřicemi. Dále je nutné dojednat a následně trvat na podmínce, že stavba nebude prováděna v nočních hodinách, jakožto i na dalších podmínkách znamenajících co nejvyšší ochranu Suchdoláků při výstavbě. 
  2. Omezení možných negativních dopadů spojených s provozem okruhu, tedy bezpodmínečné vedení trasy okruhu pouze v tunelu pod Suchdolem, přičemž se snažit v dalším jednání o to, aby trasa okruhu byla zakryta také v oblasti vedoucí za ulicí Holubí. Stejně tak bude nutno dojednat umístění výduchů odvětrávání mimo zastavěnou část Suchdola. Dále je v jednání nutno trvat na omezení trasy okruhu na nezbytně nutný a odůvodněný počet pruhů. Taktéž při vyjednávání zřejmě trvat na smysluplné variantě mostu přes Suchdol, tedy variantě jednopatrového mostu.
  3. Náhrada možných negativních dopadů spojených s výstavbou a následným provozem okruhu, tedy dojednat a následně trvat na náhradě (peněžní i materiální) všech dopadů, kterými může být Suchdol zasažen. Tedy nejenom uvedení trasy nad okruhem do parkové úpravy s příslušnou občanskou vybaveností (to musí být samozřejmost), ale také použití dalších prostředků na dobudování celkové občanské vybavenosti Suchdola.
2018-10-05T00:13:30+02:00