Milí sousedé, přátelé a všichni obyvatelé Suchdola,

dovolte nám, popřát vám vše dobré do nového roku 2019. Ať jste zdraví, šťastní i spokojení a ať je pro vás všechny Suchdol tím nejkrásnějším místem k životu.

A právě pro Suchdol bude tento rok velkou výzvou a příležitostí ke změně. Plánuje se Kulturně komunitní centrum v budově radnice a také výstavba multifunkční sportovní haly u základní školy. Tyto plány a přirozeně i mnohé další se dotknou každého z nás. A je také na nás všech, jak dopadne jejich realizace.

Zda si budeme užívat kultury i sportu a těšit se ze všeho, co tato slova v sobě skrývají nebo zda budeme kverulovat u piva či na ulici, že se to mělo udělat nějak jinak, lépe a že se hlavně nemělo zapomenout na to či ono.

V loňském roce, proběhly volby a vy jste si zvolili své zástupce. Ti dělají vše, co umí, aby vaši důvěru nezklamali. Ale i oni jsou jen lidé a věci posuzují ze svého úhlu pohledu. Jejich názor je a musí být ovlivněn jejich životními prioritami, zálibami i věkem. To není chyba, to je přirozenost. A naší povinností je jim pomoci, protože nikdo nevidí do hlavy toho druhého, i když se snaží sebevíce, a každý kdo rozhoduje, potřebuje znát nezaujatý názor zvenčí. Čím více názorů se sejde, tím je větší šance učinit správné rozhodnutí. Nesmíme zapomínat na to, že tito lidé rozhodují a konají, pro nás, ale i za nás.

My všichni říkáme Suchdolu „doma“. Pojďme se více zajímat o to, co se „doma“ děje, co se mění, co mizí a co vzniká. Budujme a spravujme svůj domov s láskou a poctivostí. Je to snadné. Nezavírejte oči, koukejte kolem sebe, naslouchejte. Čtěte Suchdolské noviny, Suchdolské listy, nebo Facebookovou skupinu Živý Suchdol. Dozvíte se zde spoustu informací, které si sami nejlíp vyhodnotíte. Choďte na radnici, na zastupitelstva a ozvěte se, pokud budete mít jiný názor než ostatní.

Pestrost názorů a snaha lidí je nejlepší recept, jak Suchdol udržet krásný pro každého z nás.

Jana Hanusová, Marek Bor,
Zastupitelé SORS

 

2019-02-02T11:30:28+01:00